Vzdálená hvězda Sirius
Tichá a něžná, studená
Paprsky dávají se v klus
Myšlenka nocí vysněná
Bytost a víra, chladný cit
Oheň a síra, podsvětí
Oko jak uhel antracit
Čas fantazie, dojetí

Ztracený život člověčí
A mrtvé stromy v obrazech
Kněží, co nikdy neklečí
A k modlitbám už nemá dech
Na svícnech ještě teplý vosk
Svátost je v prachu pohřbená
Upíry souží žárlivost
Truchlivá zazní ozvěna

V tom všem se vznáší ticha song
Už brzy hrana dozvoní
V šlápotách moci rytmus bong
Bezhlaví jezdci bez koní
Dlaň pozvednuvší amulet
Bílá bez barvy bez světla
A hejno muší dá se v let
V trámu sekera zaseklá

Ref:
Poutník časem sem já
Věčnost a tma,je zlá
Špína prach a pláč
Má krev je lidská zášť

Peklo a znak je pentagram
V jedech a zášti namočen
Vše připraveno k oslavám
Na hrudi kříž je otočen
Ve stínu noci nepoznáš
Tváře těch prázdných siluet
Od krve rudý satanáš
V zubech má růže černý květ

V tom všem se vznáší ticha song
Už brzy hrana dozvoní
V šlápotách moci rytmus bong
Bezhlaví jezdci bez koní
Dlaň pozvednuvší amulet
Bílá bez barvy bez světla
A hejno muší dá se v let
V trámu sekera zaseklá

Ref:
Poutník časem sem já
Věčnost a tma je zlá
Špína prach a pláč
Má krev je lidská zášť